Brynhild Bye-Tiller
 
 
Biography
     
Participatory work
    Kintsugi
    Keep on writing
    100 meters
    Ramallah Trondheim Series
    Apertura Namdalseid
    Bridging Zip-Code 65
    Three Ways of Framing
    My home
    Forgo
    These were not chosen
    Things tend to be different than you think
    Invisible Visible
    Women in Health- and Care Work
     
Documentary photography
  Seven Cleaning Workers
    East Jerusalem, Palestine
    Palestinian gestures
    Away game
    Truth on the ground
    On/Off stage
    Documenting while caring
    Easter parade behind the wall
    Occupied West Bank Scouts
    Immigrants and refugees to the Nordic countries
    Icelandic Encounters
  Labor Day
  Reykjavik riots
   
Exhibitions
Books
* Writings
Portfolio photo (Opens in New Window)
Archives
   
   
   

 

 

   
 
Writings
 
 

"Tension and expansion between photography and participation", about Bye-Tiller's artistic practice (English). 

"Spenning og utvidelse mellom fotografi og deltakelse", om Brynhild Bye-Tillers kunstnerskap (Norwegian Only).

"Biography - early years", written and published in 2007 (English). 

Art Reviews

"Konst som berör", by Maria Nordbäck (Swedish Only).

"Sosialt fotografi", by Solveig Lønmo (Norwegian Only).

"Omistamisen pakko vai siitä kieltäytyminen" by Maaria Niemi (Finnish Only).

"Tänkta grenar
", by Markus Lantto (Swedish Only).

"Total make over", by Solveig Lønmo (Norwegian Only).

"Bye-Tiller’s painting", By Olga Schmedling Arthistorian (English).  

"Sju konstärer under påverkan – tarGET", by Monika Nieckels (Swedish Only).

"Från interna angelägenheter till farkoster mot rymden – punkter om samarbeten, haverier och ensamma hjärtan", by Jan Åman (Swedish Only).

"Sitater fra anmeldelser av kunstprosjektet tarGET 1997-1998" (Icelandic, Swedish & Norwegian).


Written by the artist

"Holder ryggtavler og kjærlighet mot høyreekstremisme?", innlegg 22. juli 2021 (Norwegian Only)

"Flyktige, upålitelige og lumske - kan vi stole på fargene?", tale under boklansering 20. September 2020 (Norwegian Only)

"Syv fotokollasjer/mosaikker av Marianne Mo", mai 2020 (Norwegian Only)

"Et utvalg av Dag Marius Hestvik's fotografier på sosiale medier", februar 2019 (Norwegian Only).

"Nei detta er inte duodji. Samerna gör inte armband" , blog June 2019 (Norwegian Only).

"Documentary methods, trust building and contact creating activities in Brynhild Bye-Tiller's artistic practice", lecture NTNU, published 2018 (English).

"Dokumentar og deltakelse i kunsten", article (Norwegian only) Published February 2018.

"Åpningstale Apertura Namdalseid", speech (Norwegian Only) Published 31.03.2017.

"Om prosjektet Kvinner i helse - og omsorsarbeid (2007-2008)", (Norwegian Only) Published February 2017.

"NTNU bør ikke dra til Israel for å utvinne olje", chronichle (Norwegian Only) Published Adresseavisen 21.06.2016.

"Skittkasting skaper uklar debatt", chronichle (Norwegian Only) Published 20.08.2011.

"Store muligheter for ny og ukjent kunst", chronicle (Norwegian Only) Published Trønder-Avisa 05.11.2007.

Other texts

"Brynhild Bye-Tiller - Setter fordommene til veggs", NTNU Alumni-portrett av Håvard Egge (Norwegian Only).

"Fotball for frihet", av professor Gerd von der Lippe, Høgskolen i Telemark (Norwegian Only).

"Ulik likestilling i Palestina", av Marte Taylor Bye from KUN centre for Gender Equality (Norwegian Only).

"Familiegjenforente kvinner i distriktet", av Marte Taylor Bye from KUN centre for Gender Equality (Norwegian Only).

"Fanzine – Et konstdidaktis program" av Hannah Kaihovirte-Rosvik (Swedish Only).