STARTSIDEN   GALLERI   KUNST   ANNET   LENKESAMLING   UNDERVISNING

english
    ..... forrige side      
 
 
  
Nyhetsarkiv  
Publisert 15.01.08
Nedgang i sjukefravær

Marit Brørs, ansatt ved Namdalseid helsetun. Foto: Brynhild Bye

I andre og tredje kvartal 2007, gikk sjukefraværet ved Namdalseid helsetun, markant ned fra 20 % til 13 %. Kunstprosjektet «Kvinner i helse- og omsorgsarbeid», ble gjennomført i denne perioden, og knyttes opp mot nedgangen i sjukefraværet som en av flere faktorer. Dette er mer en hva vi forventet på forhånd, sier kunstner Brynhild Bye.

En evaluering av prosjektet, gjennomført i desember 2007, viser en gjennomgående positiv respons fra de ansatte. Samme evaluering viser også at prosjektets brede tilnærming til helse- og omsorgsarbeideren, har falt heldig ut. Prosjektet omfavnet ansatte både fra pleie, renhold, kjøkken, vaskeri.

Mer informasjon om prosjektet


Linn, ansatt ved Namdalseid helsetun. Foto: Brynhild Bye


Grete Helbostad, ansatt ved Namdalseid helsetun. Foto: Brynhild Bye


Bente Almlid, ansatt ved Namdalseid helsetun. Foto: Brynhild Bye

[Les flere nyheter]

 

 


Alle rettigheter ©Brynhild Bye